Grävstart närmar sig

Det har gått ett tag sedan förra uppdateringen, men bakom kulisserna pågår det febrilt arbete. Viktigast av allt är att finansieringen av nätet nu är tryggad tack vare att ni är så många som är vill ansluta er till fibernätet! Vi är nu uppe i 61 st anslutningar och det kan bli några få till.

I övrigt händer bland annat följande:

 • Kungsbacka Bredbandsnät, som ägs av Kungsbacka kommun, har accepterat den kostnadsdelning vi presenterat för dem för samförläggning mellan Fjärås och Hjälm. Detta innebär kostnadsbesparingar för båda parter.
 • Vi har beslutat att anlita Lars Schewenius Entreprenad tillsammans med Stensson Entreprenad från Hajom respektive Torestorp. Preliminär grävstart är andra halvan av augusti, med andra ord bara ca en månad bort. Befintlig plan är att börja med markarbetet i Fjärås och jobba oss mot Hjälm.
 • Så snart grävning/plöjning startar kommer fakturorna börja komma in till föreningen. Vi behöver därför få in de första 6000 kr snarast, men senast 20 augusti. Vi kommer lämna ut inbetalningskort i samband med att vi lämnar tillbaka er kopia av anslutningsavtalen. Ni som redan har betalat in 6000 kr kan bortse från detta.
  Nästa inbetalning behöver vi 20 september. Vi återkommer med belopp.

Vi kommer har ett stort behov av frivilligarbeten strax innan grävstart och under grävarbetet som förväntas pågå ca 4 veckor. Vi behöver bland annat hjälp med följande:

 • Flytta staket, röja buskar och andra hinder innan grävmaskinen kommer
  Hämta material (slangtrummor, kopplingsskåp m.m.) i Kungälv
 • Köra ut material till rätt plats och i rätt tid
 • Rulla ut slang innan grävmaskinen kommer
 • Gå med spade bredvid grävmaskinen och hjälpa till att gräva fram korsande ledningar
 • Återställa grusvägar m.m. som vi korsar
 • Reparera eventuella skador som vi orsakar

Kontakta gärna oss om vad just du kan/vill hjälpa till med och när du har möjlighet att hjälpa till.
Se bifogade kartor som visar hur vi tänkt dra ledningarna, så ser du även vilka hinder som kan behöva röjas och kan planera lämplig placering av ledningen på er tomt. Har ni synpunkter på ledningens sträckning kontakta Mattias eller någon annan i styrelsen.

Inom de närmsta veckorna kommer det börja dyka upp märkkäppar här och var. Vi kommer dels märka ut den befintliga avloppsledningen och dels märka ut var fiberledningen ska gå. Kontakta oss om käpparna står i vägen, så försöker vi göra märka ut på dessa sträckor på annat sätt.
OBS! Viktigt tala om för alla barn i er närhet som är ute och leker att de inte får flytta några käppar. Vi kommer att hyra instrument för att markera avloppsledningen och om vi måste göra om arbetet blir det ökade kostnader för föreningen.

För att grävmaskinisten ska veta var fibern ska gå in på din tomt ska det sättas upp en märkkäpp vid tomtgränsen där fibern ska gå in. På käppen ska det skrivas hur många meter slang som ska lämnas av för att kunna nå fram till huset. Föreningen har käppar för detta ändamål för dem som inte ordnar egen käpp. I bifogade kartor ser du från vilket håll fibern kommer till din fastighet.