Slut på bidragspengar

Vi har fått besked från Länsstyrelsen att bidragspengarna i Halland är slut och GH Fiber är tyvärr inte en av de föreningar som får ta del av de 75 miljoner kronor som beviljats. Eventuellt kommer Halland att tilldelas ytterligare medel inom de kommande 6 månaderna, men sannolikheten att GH Fiber får ta del av detta bedömer vi som låg eftersom stora föreningar prioriteras.