Julklapp från EU

Lagom till jul har vi fått besked av Länsstyrelsen i Halland att de tagit beslut om att bevilja vår ansökan om projekstöd vilket gör det möjligt att få ta del av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling! Detta tack vare att Halland blivit tilldelade mer pengar under hösten och att endast ett fåtal nya föreningar sökt bidrag.

Detta är det första viktiga steget i bidragsprocessen och vi kan inte riktigt ropa hej än. Nu börjar nästa fas i bidragsarbetet, nämligen att försöka få bidragspengarna utbetalade. För det krävs ett omfattande dokumentationsarbete som noggrant ska granskas av Länsstyrelsen. Eftersom direktiven från Jordbruksverket har ändrats mitt under vårt arbete är det oklart hur mycket bidrag vi kommer att få. Det vi kan säga just nu är att bidraget kommer vara någonstans i intervallet 0-60% av den totala kostnaden för projektet.

Vår förhoppning är att kunna dela ut lite julklappspengar lagom till julen 2017. Bidragspengar, och andra återbetalningar, kommer ske till befintliga medlemmar. Om en fastighet bytt ägare under projektets gång kommer återbetalningen därför ske till den nya ägaren och inte till den som ursprungligen betalade för investeringen. Detta kan dock regleras genom en skrivelse vid överlåtandet av medlemskap. Kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.