Kallelse årsmöte 2017

GH Fiber Ekonomisk Förening
Välkomnar härmed dig som medlem till ÅRSMÖTE 2017

Datum: 2017-03-29
Tid: kl 19.00
Plats: Gödestadsgården, Lundsbergsvägen 17

Vi bjuder på fika!

Meddela Ann-Britt Samuelsson senast 2016-03-24 om du kommer:
epost: persgard@bredband.net
telefon: 0702-334450

Valberedningens förslag på styrelse, dagordning, styrelsens förslag på medlemsavgift och driftavgift samt verksamhetsberättelse bifogas kallelse som skickas ut till varje medlem via vanlig post.

Kartor på fiberdragning delas ut till fastighetsägare på mötet.

Välkomna!
önskar Styrelsen