Kallelse årsmöte 2017

GH Fiber Ekonomisk Förening
Välkomnar härmed dig som medlem till ÅRSMÖTE 2017

Datum: 2017-03-29
Tid: kl 19.00
Plats: Gödestadsgården, Lundsbergsvägen 17

Vi bjuder på fika!

Meddela Ann-Britt Samuelsson senast 2016-03-24 om du kommer:
epost: persgard@bredband.net
telefon: 0702-334450

Valberedningens förslag på styrelse, dagordning, styrelsens förslag på medlemsavgift och driftavgift samt verksamhetsberättelse bifogas kallelse som skickas ut till varje medlem via vanlig post.

Kartor på fiberdragning delas ut till fastighetsägare på mötet.

Välkomna!
önskar Styrelsen

Kallelse till möte för bildande av GH Fiber Ekonomisk Förening

Onsdagen 27/5 sker bildandet av föreningen och i samband med mötet kan man söka medlemskap. Det är viktigt att vi får in medlemmar så snart som möjligt för att kunna gå vidare med projektet. Investeringar kommer ske först när vi säkrat ekonomin genom tillräckligt många bindande anslutningar, och det är endast medlemmar i den ekonomiska föreningen som kan skriva på avtal om att ansluta sig till fibernätet.

Ladda ner PDF!