Julklapp från EU

Lagom till jul har vi fått besked av Länsstyrelsen i Halland att de tagit beslut om att bevilja vår ansökan om projekstöd vilket gör det möjligt att få ta del av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling! Detta tack vare att Halland blivit tilldelade mer pengar under hösten och att endast ett fåtal nya föreningar sökt bidrag.

Detta är det första viktiga steget i bidragsprocessen och vi kan inte riktigt ropa hej än. Nu börjar nästa fas i bidragsarbetet, nämligen att försöka få bidragspengarna utbetalade. För det krävs ett omfattande dokumentationsarbete som noggrant ska granskas av Länsstyrelsen. Eftersom direktiven från Jordbruksverket har ändrats mitt under vårt arbete är det oklart hur mycket bidrag vi kommer att få. Det vi kan säga just nu är att bidraget kommer vara någonstans i intervallet 0-60% av den totala kostnaden för projektet.

Vår förhoppning är att kunna dela ut lite julklappspengar lagom till julen 2017. Bidragspengar, och andra återbetalningar, kommer ske till befintliga medlemmar. Om en fastighet bytt ägare under projektets gång kommer återbetalningen därför ske till den nya ägaren och inte till den som ursprungligen betalade för investeringen. Detta kan dock regleras genom en skrivelse vid överlåtandet av medlemskap. Kontakta någon av oss i styrelsen för mer information.

Slut på bidragspengar

Vi har fått besked från Länsstyrelsen att bidragspengarna i Halland är slut och GH Fiber är tyvärr inte en av de föreningar som får ta del av de 75 miljoner kronor som beviljats. Eventuellt kommer Halland att tilldelas ytterligare medel inom de kommande 6 månaderna, men sannolikheten att GH Fiber får ta del av detta bedömer vi som låg eftersom stora föreningar prioriteras.

Grävstart närmar sig

Det har gått ett tag sedan förra uppdateringen, men bakom kulisserna pågår det febrilt arbete. Viktigast av allt är att finansieringen av nätet nu är tryggad tack vare att ni är så många som är vill ansluta er till fibernätet! Vi är nu uppe i 61 st anslutningar och det kan bli några få till.

I övrigt händer bland annat följande:

 • Kungsbacka Bredbandsnät, som ägs av Kungsbacka kommun, har accepterat den kostnadsdelning vi presenterat för dem för samförläggning mellan Fjärås och Hjälm. Detta innebär kostnadsbesparingar för båda parter.
 • Vi har beslutat att anlita Lars Schewenius Entreprenad tillsammans med Stensson Entreprenad från Hajom respektive Torestorp. Preliminär grävstart är andra halvan av augusti, med andra ord bara ca en månad bort. Befintlig plan är att börja med markarbetet i Fjärås och jobba oss mot Hjälm.
 • Så snart grävning/plöjning startar kommer fakturorna börja komma in till föreningen. Vi behöver därför få in de första 6000 kr snarast, men senast 20 augusti. Vi kommer lämna ut inbetalningskort i samband med att vi lämnar tillbaka er kopia av anslutningsavtalen. Ni som redan har betalat in 6000 kr kan bortse från detta.
  Nästa inbetalning behöver vi 20 september. Vi återkommer med belopp.

Vi kommer har ett stort behov av frivilligarbeten strax innan grävstart och under grävarbetet som förväntas pågå ca 4 veckor. Vi behöver bland annat hjälp med följande:

 • Flytta staket, röja buskar och andra hinder innan grävmaskinen kommer
  Hämta material (slangtrummor, kopplingsskåp m.m.) i Kungälv
 • Köra ut material till rätt plats och i rätt tid
 • Rulla ut slang innan grävmaskinen kommer
 • Gå med spade bredvid grävmaskinen och hjälpa till att gräva fram korsande ledningar
 • Återställa grusvägar m.m. som vi korsar
 • Reparera eventuella skador som vi orsakar

Kontakta gärna oss om vad just du kan/vill hjälpa till med och när du har möjlighet att hjälpa till.
Se bifogade kartor som visar hur vi tänkt dra ledningarna, så ser du även vilka hinder som kan behöva röjas och kan planera lämplig placering av ledningen på er tomt. Har ni synpunkter på ledningens sträckning kontakta Mattias eller någon annan i styrelsen.

Inom de närmsta veckorna kommer det börja dyka upp märkkäppar här och var. Vi kommer dels märka ut den befintliga avloppsledningen och dels märka ut var fiberledningen ska gå. Kontakta oss om käpparna står i vägen, så försöker vi göra märka ut på dessa sträckor på annat sätt.
OBS! Viktigt tala om för alla barn i er närhet som är ute och leker att de inte får flytta några käppar. Vi kommer att hyra instrument för att markera avloppsledningen och om vi måste göra om arbetet blir det ökade kostnader för föreningen.

För att grävmaskinisten ska veta var fibern ska gå in på din tomt ska det sättas upp en märkkäpp vid tomtgränsen där fibern ska gå in. På käppen ska det skrivas hur många meter slang som ska lämnas av för att kunna nå fram till huset. Föreningen har käppar för detta ändamål för dem som inte ordnar egen käpp. I bifogade kartor ser du från vilket håll fibern kommer till din fastighet.

Ekonomisk förening bildad

27 maj bildades GH Fiber ekonomisk förening som planerat. En ansökan om nyregistrering har skickats in till Bolagsverket, men det kommer dröja ca 4 veckor innan ärendet är behandlat och vi kan få vårt organisationsnummer.

Det går dock alldeles utmärkt att ansöka om medlemskap redan nu. Blankett för medlemsansökan finns under Avtal & blanketter.