Stadgar & mötesprotokoll

Föreningens stadgar som godkänts av Bolagsverket.

2019

2018
2018-02-06:
2018-01-16: Mötesprotokoll

2017

2016
2016-03-23: Protokoll från årsmötet 2016.

2015
2015-05-27: Protokoll från  bildandemötet av GH Fiber ek. förening