Felanmälan

Om tjänsterna du har beställt ej fungerar ska felanmälan göras till den tjänsteleverantör som du självt valt från Open Universes utbud.

Enda gången då felanmälan sker direkt till styrelsen är när nätet har någon uppenbar fysisk skada, t.ex. om någon kört omkull ett kopplingssskåp.