Slutbesiktning klar

Nätet har varit i drift sedan december 2015, men p.g.a vissa anmärkningar har inte slutbesiktning kunnat genomföras förren under sommaren. Nu har vi ett slutbesiktningsprotokoll daterat 2016-07-04.