Beställa tjänster

Tjänster beställs enklas från från vår kommunikationsoperatörs portal. Vi erbjuds samma tjänster som de som är direktanslutna till Kungsbacka Bredbandsnät.