Frågor & svar

Kan man ansluta sig till fibernätet senare?
Ja, det kommer det finnas möjlighet till. Däremot kommer det bli betydligt dyrare, främst p.g.a. den fastighet som vill ansluta sig inte får de samordningsbesparingar som bara uppstår när nätet byggs och arbetet kan utföras så effektivt som möjligt.

Vad händer vid strömavbrott?
Den centrala noden i föreningens nät har batteribackup, men för du ska kunna kommunicera med noden vid ett strömavbrott krävs en batteribackup i ditt hem.