Om föreningen

Föreningen GH Fiber ekonomisk förening skapades med målet att förse området mellan Fjärås och Hjälm med Fiber. Det var då en vit fläck på kartan med fiber i alla väderstreck runtom oss. Den ekonomiska föreningen bildades 2015-05-27, men arbetet startade redan i december 2014. I samband med årsmötet för samfällighetsföreningen Gödestad Hjälms avloppsförening bildades en fiberarbetsgrupp som drog igång arbetet.

Näst intill alla hushåll i området visade sig var intresserade av fiber och sista veckan i augusti var vi igång med slangförläggningen, som till största delen bestod av plöjning. I början av december 2015 var nätet i drift.
Nätfakta:
Antal anslutningar till nätet: 65
Längd nedgrävd slang: 18 km
Anslutning till omvärlden: Via Kungsbacka Bredbands stadsnät
Kommunikationsoperatör: Open Universe

Varför fiber?
Fibernät är en framtidssäker lösning p.g.a. sin extremt höga dataöverföringskapacitet. En enda optisk fiber är tunn som ett hårstrå men kan överföra enorma mängder data. 2011 lyckades NEC överföra 101 Tbit/s  (100 000 Gbit/s) på en fiber, vilket motsvarar mer än 4 miljoner ADSL-anslutningar på vardera 24 Mbit/s, och då har man fortfarande inte slagit i fiberns fysiska begränsning.

Nedmonteringen av olönsamma kopparnät har redan börjat i Sverige och kopparnäten kommer säkerligen gradvis ersättas av fiber eftersom fiber är billigare än koppartråd, tunnare än koppartråd (fler trådar kan buntas ihop för en given diameter) och de optiska ljussignalerna förvrängs och dämpas mindre i en optisk fiber än elektriska signaler i en koppartråd.

Inte heller mobilt bredband klarar av alla våra framtida behov. Telia skriver t.ex. på sin hemsida att
”De 3G- och 4G-nät som i dag finns klarar inte ensamma – med bibehållen kvalitet – den anstormning som väntar. Den som hävdar att t ex en hel familj kan klara sig med enbart mobilt bredband i framtiden lovar för mycket.”